Salgsprocessen hos os

Vi har mange interesserede købere til din bedrift

I de sidste par år har vi oplevet en høj handelsaktivitet og interesse for danske landbrug. Derfor er vores udbud af ejendomme til salg lavere end normalt, da efterspørgslen er stor. Tiden er derfor gunstig nu, hvis du overvejer at sælge din bedrift.

Vi kommer i hele Danmark, og har i mere end 50 år solgt danske landbrug, og vores mæglere har en høj specialistviden, der giver dig et trygt salgsforløb, og en indledende dialog med os er ganske uforpligtende.

 

Salgsprocessen

Hos Landbrugsmæglerne er vi specialister i salg og vurdering af:

  • Produktionslandbrug
  • Godser og store gårde
  • Skov- og naturejendomme
  • Lyst- og liebhaverejendomme

Når du kontakter os, aftaler vi gerne et møde hos dig, hvor vi får lejlighed til at besigtige din ejendom og få drøftet, hvad dine ønsker og forventninger er.

Efter en gennemgang af ejendommen vil vi komme med et oplæg til, hvordan vi vil foreslå salget grebet an, og sammen med dig fastsætte, hvilken udbudspris, vi mener at kunne gå i markedet med. Dette første møde er gratis.

Når du vil sælge din ejendom, kan vi tilbyde dig tre forskellige former for salg

  1. Traditionelt salg

  2. Diskret salg 

  3. Salg ved tilbudsgivning

 Hvis du allerede har fundet en køber, hjælper vi også gerne med aftale og papirarbejdet.

Traditionelt salg

Når vi er enige om hvordan salget skal foregå og har lavet en formidlingsaftale, laver vi en salgsopstilling. Her beskriver vi din ejendom sammen med billeder, som er taget af en professionel fotograf samt et godt kortmateriale over ejendommens arealer.
Salgsopstillingen skal give de potentielle købere et grundlag for at vurdere ejendomme.

Du godkender salgsopstillingen inden den sendes til potentielle købere.

Herefter præsenteres din ejendom for interesserede i vores køberkartotek og netværk. Dernæst bliver din ejendom lagt
på vores danske og evt. tyske hjemmeside samt på portalen Landbrugsmarkedet.dk. Vi sender samtidig salgsopstillingen
til vores internationale kontakter. Vi aftaler også en strategi for annoncering i de trykte og online medier.

Vi mødes også gerne med din revisor, hvis der er behov for dette under salgsprocessen. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at vi afstemmer udbudsprisen og den skattemæssige fordeling med din revisor.

Vi deltager altid ved fremvisning af din ejendom, med mindre der udtrykkeligt træffes anden aftale.

Når vi har fundet den rigtige køber, vil vi sørge for at købsaftalen udarbejdes, så du kan føle dig helt tryg ved handelen, og vi sidder ALTID kun på din side af bordet.

Diskret salg

Hvis du ønsker at din ejendom skal sælges uden at blive annonceret i trykte medier eller på vores hjemmeside, er det også muligt. Vi kalder det ”diskret salg”, og det betyder, at vi vil bruge vores store netværk og køberkartotek til at finde frem til den optimale køber.

Vi vil på vores hjemmeside have en kort beskrivelse af ejendommen på en sådan måde, at ejendommen ikke kan identificeres på f.eks. landsdel, ejendomstype og størrelse.

Salg ved tilbudsgivning

Hvis din ejendom har en god beliggenhed i forhold til efterspørgsel i markedet eller den af andre grunde vil være særlig attraktiv for en køber, kan det måske betale sig at sælge ejendommen ved en budrunde.

Hvis vi aftaler dette, vil vi i samarbejde med dig, udarbejde et tilbudsmateriale, som er tilpasset den enkelte situation.

Efter udløbet af en fastsat tidsfrist vil vi gennemgår de indkomne tilbud sammen med dig, og du kan vælge, om du vil acceptere et af buddene.

 

Hvis køber og sælger kender hinanden på forhånd 

Hvis du har selv har en køber, bistår vi gerne bistå ved forhandlingerne. Det kan ofte være hensigtsmæssigt at have en mægler med, når en køber og sælger kender hinanden på forhånd. Vi står selvfølgelig også for alt papirarbejdet, så du er sikker på at alt gøres rigtigt.

I mange tilfælde vil sælger og køber kende hinanden på forhånd, enten som naboer eller som familiemedlemmer. Netop når der er nære relationer parterne imellem, er det afgørende med en objektiv tredje mand, så både køber og sælger i sidste ende er tilfredse med handlen. Din mægler vil her vurdere ejendommen og tage hånd om salget fra de første indledende forhandlinger til skødet underskrives.

Afslutning ved salget

Overdragelsen

Vi vil i god tid orientere dig om, hvad du bør have klar til overdragelsesdagen, og hvilke praktiske detaljer du bør have afklaret før aflevering af nøglerne.

I købsaftalen findes en oversigt over maskiner, besætning og foderbeholdning. På overdragelsesdagen sker der en optælling og opgørelse af besætning og beholdning. Den endelige pris på besætning og beholdning danner grundlag for refusionsopgørelsen.

Opgørelserne sørger vi for kommer med i refusionsopgørelsen eller videregives til din eventuelle advokat og vi indretter aflæsningerne til forsyningsselskaberne, der samtidig orienteres om ejerskiftet.

Refusionsopgørelse

En række økonomiske forhold skal afklares. Det gælder eksempelvis opgørelse af ejendomsskat og evt. overtagelse af lån.

Det er en god ide allerede inden ejendommen sælges, at skabe et overblik over evt. avanceskat, da det kan påvirke salget,
hvis du f.eks. har lån i ejendommen. På den måde sikrer vi dig, at du også økonomisk kommer godt ud af handlen.

 

Mød Landbrugsmæglerne

Vil du sælge din ejendom - så bestil en uforpligtende salgsvurdering
Vi er specialister i salg af landbrug og skov i hele Danmark