Send os en besked

Ejendomme søges

Vi får løbende henvendelser fra mange forskellige potentielle købere til forskellige ejendomstyper. Her er beskrevet nogle af de ejendomme, som efterspørges. I vores køberkartotek er der købere til mange andre ejendomme.

Kontakt os for at drøfte mulighederne for salg af netop din ejendom.

Vi søger

Planteavl/jord.

Til kapitalstærke udenlandske og danske investorer søges planteavlsejendomme og jordarealer på 100 ha. og opefter. Der foretrækkes god bonitet og god arrondering. Der vil i mange tilfælde være behov for at anvise forpagter til arealerne for en længere årrække (5-10 år).

Skoveejendomme

I det Midtjyske område eller på Djursland søges til investor, en større skovejendom (200 – 400 ha) med god jagt og særligt på kronvildt.

Svineproduktion

Smågriseproduktionsejendom med 1000 søer eller mere søges i Østjylland. Der er krav om, at anlægget skal være rationelt og velfungerende. Gerne med en del jord, men det er ikke et krav.