Stigende jordpriser og stor markedsaktivitet

Af Christian Schulin-Zeuthen, indehaver af Landbrugsmæglerne

Det er et stærkt landbrug, vi lige nu ser på det danske landkort. Trods stigende renter som følge af inflation, krigen i Ukraine mv. viser statistikkerne stigende jordpriser og stor markedsaktivitet. Fornuftig økonomi, stor efterspørgsel og langsigtede investeringer er nogle af grundene bag.

"Det er klimaet og biodiversiteten, der er i fokus, og her er landbrugsarealerne attraktive."
Christian Schulin-Zeuten

Dansk landbrug i den danske økonomi
Det er stadig primært danske landmænd, der køber danske landbrug, og det er væsentligt, at det bliver ved at være sådan – ikke kun for den danske fødevareproduktion, men også for den danske økonomi.

Det danske landbrug har formået at skabe en fornuftig økonomi, hvilket afspejles i tallene fra 2022. Afregningspriser på kvægbrug og mælkeproduktion nåede et historisk højt niveau, men er siden da faldet en smule. Samme tendens ser vi indenfor planteavl, som stadig ligger relativt højt. Griseproduktionens indtjening har været lidt forskudt, men er også godt med, særligt på smågriseproduktionen*. Alt sammen er vigtige faktorer, som er med til at påvirke priserne på landbrugsbedrifterne.

Landbrugsjord til meget mere
Den stigende efterspørgsel på landbrugsjord er heldigvis primært drevet af erhvervet selv, men ikke udelukkende. Også institutionelle investorer, som f.eks. pensionskasser, kommuner og større danske virksomheder, ser sig om efter jordarealer til skovbeplantning for at imødekomme den grønne omstilling. Det er klimaet og biodiversiteten, der er i fokus, og her er landbrugsarealerne attraktive. Overvejer man at sælge sin ejendom, kan dette derfor være et udmærket tidspunkt at gøre det på. I salgsprocessen er det vigtigt, at den enkelte ejendoms muligheder og potentialer belyses grundigt, så den rette køber findes. Det giver det bedste salg på alle måder.

Et bidrag til den grønne omstilling
I Danmark er vi førende indenfor fødevareproduktion, og det, vi producerer, sætter et lavt klimaaftryk globalt set. Landbruget skal være en del af den grønne omstilling, og
når vi er ude hos landmændene, oplever vi en velvillighed til at bidrage til det – så længe at omstillingen bygges på reelle grundlag og med hensyntagen til både landbrugssektoren og arbejdspladserne. Det er væsentligt, at den grønne omstilling er evidensbaseret, og vores oplevelse er, at der venter et konstruktivt samarbejde fra landbrugets side, hvis blot dette opfyldes

Lad de unge komme ind på markedet
Stigende kapitalkrav og strukturudvikling betyder, at det er blevet sværere for unge at etablere sig indenfor landbrugsdrift. Det er en udvikling, vi følger tæt, fordi vi ved, at det er af afgørende betydning, at unge, danske landmænd får et godt fodfæste på markedet. Det er altid en ekstra glæde for os, når vi bidrager til, at de unge mennesker bliver etableret. Både dansk landbrug, lovgivere og kreditgiverne har et stort ansvar for, at unge kan komme ind på markedet og overtage og videreudvikle dansk landbrug. Dette skal bidrage til, at dansk landbrug fortsat drives af danske landmænd.

Hos Landbrugsmæglerne er vi forberedt
Og hvor står Landbrugsmæglerne, spørger du måske. Ja, vi står, hvor vi altid har gjort: som landmændenes frie, uafhængige og professionelle mægler i ejendomshandler. Vi er sat i verden for at sælge landbrug og for at afsøge markedets muligheder og optimere hver konkrete situation for den enkelte landmand, så salget lever op til ønsker og krav. Vi sidder tungt på markedet, fordi vi gør en forskel. Vores brede faglige viden, indgående markedskendskab og store netværk ved både traditionelle og diskrete salg kommer vores kunder til gode, når vi sidder omkring forhandlingsbordet med og for dem. Blot indenfor det seneste år er der kommet fire nye ansigter på kontoret med forskellige kompetencer indenfor handel og administration af landbrugshandler – to fastansatte og to eksternt tilknyttede. Vi oplever den stigende efterspørgsel på kontoret, og med en oprustning er vi klar til at imødekomme den og vores kunder.

 

*Ifølge Markedsvurdering for Landbrugsprodukter af SEGES Innovation, udgivet september 2023


Få en helt uforpligtende og vejledende snak med en af vores landbrugsmæglere om, hvordan du opnår det mest optimale salg af din ejendom. Vi har en bred kontaktflade til mange potentielle købere og mere end 50 års erfaring med salg af danske landbrug.

Bestil salgsvurdering