Ny kategorisering af ejendomme over 2 hektar

Ejendomme over 2 ha forventes at blive kategoriseret som ”Landbrugs-, skov- og naturejendomme”.

En pressemeddelelse fra Skatteministeriet vedrørende kommende ejendomsvurderinger for naturejendomme fortæller, at der formodentligt vil ske væsentlige ændringer i kategoriseringen.

Ministeriets nedsatte arbejdsgruppe, der har været i gang med at drøfte forskellige modeller for kategorisering af naturejendomme, har netop forelagt en ny model. Den drøftede model foreslår, at alle ejendomme i landzone over 2 ha fremover bliver kategoriseret som ”Landbrugs-, skov- og naturejendomme” i stedet for de nuværende, selvstændige kategorier ”Landbrug” og ”Skovbrug”.

Arbejdsgruppens model for landbrugs-, skov- og naturejendomme er blevet godkendt af regeringen og skal efter sommeren behandles af de øvrige partier.

Hvis denne model træder i kraft, betyder det, at ejendomme med naturarealer – eksempelvis vådområder og brakjord – vil blive sidestillet med landbrug og beskattet på de samme lempeligere landbrugsvilkår.

Det forventes, at ca. 13.000 ejerboliger og erhvervsejendomme på over 2 ha vil skifte kategori til landbrugs-, skov- og naturejendomme.

Vil du høre mere om, hvordan dette forventes at påvirke din ejendom, er du altid velkommen til at kontakte Landbrugsmæglerne.

 

Jesper Madsen Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør


Få en helt uforpligtende og vejledende snak med en af vores erfarne mæglere om, hvordan du opnår det mest optimale salg. Vi har en bred kontaktflade til mange potentielle købere og mere end 50 års erfaring med salg af landbrugsejendomme i Danmark

Bestil Salgsvurdering