Mød de fire nye medarbejdere hos Landbrugsmæglerne

Jens Ole Futtrup

Ejendomskonsulent
Salg og vurdering

Jens Ole blev ansat som ejendomskonsulent hos Landbrugsmæglerne den 1. september 2023, og hans vej ind i virksomheden er en kende anderledes end resten af holdets, da bekendtskabet startede med salget af hans griseejendom.

Jens Ole er uddannet landmand og har driftet og udviklet to grisefarme, én på Mors og én lidt udenfor Voel, hvor han også bor i dag. Da Jens Ole ville sælge gården, kontaktede han bl.a. Landbrugsmæglerne. Det var vigtigt for ham at være med på fremvisningerne, da han ønskede at give potentielle købere en autentisk oplevelse af gården. Derfor indgik Jens Ole og Christian Schulin-Zeuthen, indehaver af Landbrugsmæglerne, en aftale om fælles fremvisninger.

Den aftale blev inden længe til et samarbejde, da Christian Schulin-Zeuthen hurtigt forstod, hvor stor værdi Jens Oles forståelse for landbruget og brugen af bygninger var, og han tilbød ham derfor et job som ejendomskonsulent. I dag kommer Jens Oles årelange erfaring som landmand derfor kunderne hos Landbrugsmæglerne til gode.

 

Marcus Sondrup Stampe

IT og marketing

Marcus startede på kontoret hos Landbrugsmæglerne den 1. oktober 2023 og har den koordinerende rolle indenfor IT og marketing. Marcus har i sit tidligere erhverv opnået stor erfaring med segmenteret markedsføring, hvorfor det også er dette, Marcus vil fokusere på hos Landbrugsmæglerne.

Marcus har derudover speciale i IT-systemer og agerer derfor intern support hos Landbrugsmæglerne, ligesom han er med til at igangsætte og oplære i de nye systemer og opdateringer.

Med sin store praktiske erfaring har Marcus fundet en rigtig god hylde hos Landbrugsmæglerne, og det er særligt måden hvorpå, alle får lov at bidrage og lære af hinanden på arbejdspladsen, som han finder tiltalende.

 

Margit Petersen

Advokatsekretær, sagskoordinator
og køberrådgiver

Margit er både uddannet advokatsekretær og ejendomsmægler. Det meste af sit professionelle liv har hun arbejdet i advokatbranchen. Herfra er hun vant til at få købsaftaler m.v. til godkendelse på vegne af køberne, men i dag sidder hun på den anden side af bordet og udarbejder selv købsaftaler og laver sagsbehandling hos Landbrugsmæglerne. Derudover har hun flere års erfaring fra ejendomsmæglerbranchen.

Margit blev ansat som ekstern sagskoordinator den 1. april 2023, og en stor del af arbejdet omhandler udarbejdelse af købsaftaler, skøder, berigtigelse af skøder samt tinglysning. Hun har sin faste gang på kontoret ca. en gang om ugen.

Med mange års erfaring fra advokat- og mæglerbranchen føler Margit sig godt hjemme hos Landbrugsmæglerne, hvor det ofte er udfordrende landbrugshandler, der lander på hendes bord, da hendes mange års erfaring og store forståelse for branchens administrative del kommer hende og kunderne til gode.

 

Mie Daa Bech

Ejendomsmægler, sagskoordinator
og køberrådgiver

Mie er uddannet ejendomsmægler og har mere end 12 års erfaring i branchen. Tidligere har hun været ejendomsmægler i Kolding, men i dag håndterer hun primært sagsbehandling i bolighandler og er vurderingskonsulent for kreditforeninger.

Mie blev ansat som ekstern sagskoordinator og køberrådgiver hos Landbrugsmæglerne den 1. april 2023. Det er derfor ofte hende, du er i kontakt med, når sagsbehandlingen laves – lige fra klargøring af ejendommen på nettet til udarbejdelse af endelige købsaftaler.

Mies brede, praktiske erfaring betyder, at hun assisterer kunderne hos Landbrugsmæglerne på allerbedste vis. Handel af landbrugsejendomme er et kompliceret felt, og der er sjældent to handler, der er helt ens – hvilket også er grunden til, at Mie rigtig godt kan lide at arbejde indenfor netop dette område.

 

Mød Landbrugsmæglerne