Landbruget har opskriften på CO²-binding

Landbruget har mulighed for at binde meget store mængder CO2 i landbrugsjorden – endda så meget at det svarer til en meget stor del af Danmarks samlede klimabelastning - det mener direktør Vagn Lundsteen, AgroPro Danmark.


Det er oplagt at binde CO² i landbrugsjorden, men det er svært at få det budskab ud i medierne,“ siger Vagn Lundsteen. „I muldlaget er der gennem 1.000 år opbygget et humusindhold på over fem procent i gennemsnit og nogle steder mere.

Gennem de sidste 50 år har vi nedbrudt mere end halvdelen af jordens naturlige indhold af humus, og det er sket, fordi vi har undergødsket,“ forklarer han. Denne nedgang i indholdet af humus kan ifølge Vagn Lundsteen direkte omregnes til CO².

Hver gang der nedbrydes 1 kg humus i jorden, frigives der CO² svarende til 0,6 kg kulstof. Det er altså enorme mængder CO², der gennem de sidste 50 år er frigivet fra landbrugsjorden, og det er den proces, vi skal have vendt,“ siger han.


Argumentet er, at hvis vi gennem vores dyrkningspraksis gennem de sidste 50 år har bidraget til at nedbryde humus, kan vi med passende ændringer i blandt andet dyrkningsteknik og gødskning vende udviklingen og være med til at opbygge humus ved at binde CO² i jorden.

Mængden af humus øges ved, at der produceres mere organisk stof, end der fjernes eller nedbrydes. „Rundt regnet halvdelen af afgrødernes organiske materiale findes i rodsystemet, og hvis man ændrer dyrkningsteknik, ved at undgå at pløje og gå over til minimal jordbehandling, vil en mindre del af det organiske materiale blive nedbrudt. Jo længere vækstperiode og jo større planteproduktion.

Læs mere i vores magasin her


Få en helt uforpligtende og vejledende snak med en af vores landbrugsmæglere om, hvordan du opnår det mest optimale salg af din ejendom. Vi har en bred kontaktflade til mange potentielle købere og mere end 50 års erfaring med salg af danske landbrug.

Bestil salgsvurdering