Et arbejdsliv med landbrug uden en gård

Siden han var teenager, har Jens Ole Futtrup arbejdet på landet. Derfor vidste han, hvilken retning han skulle gå, da han drog på landbrugsskole. Hvad han ikke vidste var, at han 25 år senere ville sidde på et kontor som ejendomskonsulent hos Landbrugsmæglerne.

Allerede kort tid efter, at Jens Ole Futtrup blev uddannet landmand i slutningen af 90’erne, købte han en ejendom med fuld griseproduktion. Ejendommen solgte han igen i 2003, men i 2004 bød sig en bedre mulighed nær Voel udenfor Silkeborg, hvor han og familien flyttede til. I dag har han sagt farvel til at bo på landet og rådgiver andre, der står overfor samme skifte i livet, som han selv gjorde.

Landbrugsmæglerne var med fra starten
Da Jens Ole Futtrup købte gården i 2004, var det Landbrugsmæglernes navn, der stod på Til salg-skiltet. På det tidspunkt var det ikke noget, han bed synderligt mærke i, for i virkeligheden glædede han sig bare til igen at blive selvstændig landmand efter at have solgt landejendommen på Mors året før:

”Hele mit liv har jeg vidst, at jeg skulle være selvstændig landmand, så da muligheden bød sig nær Silkeborg, glædede jeg mig bare til at komme i gang med arbejdet og starte mit eget op igen,” fortæller han.

Gården købte de med jord og ca. 300 søer, og den besætning mere end tredoblede Jens Ole Futtrup på de 20 år, han driftede den, og frem til 2023, hvor han og familien besluttede, at tiden var kommet til at prøve noget ny.

Fra land til by
I årene op til salget af gården havde han solgt noget af sin jord fra til udstykninger i Voel, og på et tidspunkt i processen besluttede han og familien at bygge hus dér og flytte fra gården:
”Vi har altid været meget aktive i vores lokalsamfund, og vi synes, det gav god mening at flytte tættere på de tilbud, der var. Jeg sidder i flere bestyrelser i foreninger, bl.a. som formand i Voel-Sminge Lokalråd, og er også håndboldtræner, og med to børn giver det en anden frihed at være tæt på,” fortæller Jens Ole Futtrup. Undervejs begyndte de dog at overveje, om der i virkeligheden skulle ske noget helt nyt, og det var der, de tog beslutningen om at sælge gården uden at vide, hvad der ventede på den anden side.

En inddragende salgsproces
Som enhver god salgsproces startede Jens Ole Futtrup med at kontakte forskellige landbrugsmæglere med speciale i salg af landbrugsejendomme, og her vendte han tilbage til den mægler, han i tidernes morgen havde købt gården af: ”Landbrugsmæglerne skulle selvfølgelig også have muligheden, så jeg kontaktede Christian Schulin-Zeuthen, indehaver af Landbrugsmæglerne – og kemien var der med det samme. Landbrugsmæglerne havde en rigtig god forståelse for funktionerne i landbruget, men også for mig som sælger. Jeg havde lyst til at være en del af processen og være med på fremvisningerne, og selvom det var atypisk, gav de mig plads til det, og det sætter jeg virkelig stor pris på,” siger Jens Ole Futtrup

Et job i vente
Som ejer og landmand på gården vidste Jens Ole Futtrup, hvad der ville bringe mest værdi for en ny køber, og hans mål var at være realistisk og autentisk til de fremvisninger, som både han og Christian Schulin-Zeuthen stod for. Under fremvisningerne stod det klart for Christian Schulin-Zeuthen, at han stod overfor en erfaren landmand, som vidste, hvad der var vigtigt, når man køber et landbrug, og som kunne sætte ord på de driftsmæssige og strategiske overvejelser, der er en del af købet. Derfor prikkede han ham på skulderen og spurgte, om han ville overveje at træde ind i mæglerbranchen hos dem: ”Jeg turde ikke tro på det til at starte med, men han mente det. Jeg var slet ikke nået dertil i mine overvejelser, for første skridt var jo at få solgt. Men vi tog en snak, og jo mere vi talte om det, jo mere kunne jeg mærke lysten til at guide andre igennem den proces, jeg selv havde været i,” siger Jens Ole Futtrup og slutter: "For mange er det et stort skifte at sælge sit landbrug, både professionelt og følelsesmæssigt, og det har vi som mægler et ansvar for at navigere i på en god måde. Jeg fandt selv den forståelse hos Landbrugsmæglerne, da jeg stod overfor mit skifte, og nu håber jeg, at jeg kan give noget videre til andre.”

"For mange er det et stort skifte at sælge sit landbrug, både professionelt og følelsesmæssigt, og det har vi som mægler et ansvar for at navigere i på en god måde."
Jens Ole Futtrup

Mød Landbrugsmæglerne