Send os en besked

Salgsprocessen

Hos Landbrugsmæglerne er vi specialister i salg af:

BESIGTIGELSE AF DIN EJENDOM

Når du kontakter os, aftaler vi gerne et møde hos dig, hvor vi får lejlighed til at besigtige din ejendom.
Vi får drøftet hvad dine ønsker og forventninger er. Efter en gennemgang af ejendommenvil vi komme
med et forslag til, hvordan vi vil foreslå salget grebet an og hvilken udbudspris vi vil foreslå.

Dette første møde er gratis.

NÅR DU VIL SÆLGE

Når du vil sælge din ejendom kan vi tilbyde dig forskellige former for salg

  • Traditionelt salg
  • Diskret salg 
  • Salg ved tilbudsgivning

Vi hjælper også gerne med aftale og papirarbejdet, hvis du allerede har fundet en køber.

TRADITIONELT EJENDOMSSALG

Når vi er enige om hvordan salget skal foregå og har lavet en formidlingsaftale laver vi en salgsopstilling, hvor vi beskriver
ejendommen og hvor der er billeder taget af professionel fotograf samt et godt kortmateriale over ejendommens arealer.
Salgsopstillingen skal give de potentielle købere et grundlag for at vurdere og din ejendom er det han/hun søger. Du
godkender salgsopstillingen inden den sendes/udleveres til andre.

Herefter præsenteres din ejendom for interesserede i vores køberkartotek og netværk. Dernæst bliver din ejendom lagt
på vores danske og evt. tyske hjemmeside samt på portalen Landbrugsmarkedet.dk. Vi sender samtidig salgsopstillingen
til vores internationale kontakter. Vi aftaler også en strategi for annoncering i de trykte medier.

Vi mødes også gerne med din revisor, hvis der er behov for dette under salgsprocessen. Under alle omstændigheder
er det vigtigt, at vi afstemmer udbudsprisen og den skattemæssige fordeling med din revisor.

Vi deltager altid ved fremvisning af din ejendom, med mindre der udtrykkeligt træffes anden aftale.

Når vi har fundet den rigtige køber, vil vi sørge for at købsaftalen udarbejdes, så du kan føle dig helt trygved handelen
HUSK, vi sidder ALTID kun på din side af bordet.

DET DISKETE SALG

Hvis du ønsker at din ejendom skal sælges uden at blive annonceret i trykte medier eller på vores hjemmesider,er det
også muligt. Vi kalder det ”diskret salg”, og det betyder, at vi vil bruge vores store netværk og køberkartotek til at finde
frem til den optimale køber til dig.

Vi vil på vores hjemmeside have en kort beskrivelse af ejendommen, på en sådan måde at ejendommen ikke kan
identificeres. F.eks. landsdel, ejendomstype og størrelse.

SALG VED TILBUDSGIVNING

Hvis din ejendom har en god beliggenhed i forhold til efterspørgsel i markedet eller den af andre grunde vil være særlig
attraktiv for en køber, kan det måske betale sig at sælge ejendommen ved en budrunde.

Hvis vi aftaler dette, vil vi i samarbejde med dig, udarbejde et tilbudsmateriale, som er tilpasset den enkelte situation.

Efter udløbet af en fastsat tidsfrist vil vi gennemgår de indkomne tilbud sammen med dig, og du kan vælge, om du vil
acceptere et af buddene.

 

HVIS KØBER OG SÆGLER KENDER HINANDEN PÅ FORHÅND

Hvis du har selv har en køber, bistår vi gerne bistå ved forhandlingerne. Det kan ofte være hensigtsmæssigt at have en
mægler med, når en køber og sælger kender hinanden på forhånd. Vi står selvfølgelig også for alt papirarbejdet så du er
sikker på, at alt gøres rigtigt.

I mange tilfælde vil sælger og køber kende hinanden på forhånd, enten som naboer eller som familiemedlemmer. Netop når
der er nære relationer partnerne imellem, er det afgørende med en objektiv tredje mand, så både køber og sælger i sidste ende
er tilfredse med handlen. Din mægler vil her vurdere ejendommen og tage hånd om salget fra de første indledende forhandlinger
til skødet underskrives.

AFSLUTNING AF SALGET

OVERDRAGELSEN

Vi vil i god tid orientere dig om, hvad du bør have klar til overdragelsesdagen, og hvilke praktiske detaljer du bør
have afklaret før aflevering af nøglerne.

I købsaftalen findes en oversigt over maskiner, besætning og foderbeholdning. På overdragelsesdagen sker der en
optælling/opgørelse af besætning og beholdning. Den endelige pris på besætning og beholdning danner grundlag
for refusionsopgørelsen.

Opgørelserne sørger vi for kommer med i refusionsopgørelsen eller videregives til din eventuelle advokat og vi
indretter aflæsningerne til forsyningsselskaberne, der samtidig orienteres om ejerskiftet.

REFUSIONSOPGØRELSE

En række økonomiske forhold skal afklares. Det gælder eksempelvis opgørelse af ejendomsskat og evt. overtagelse af lån.

Det er en god ide allerede inden ejendommen sælges, at skabe et overblik over evt. avanceskat, da det kan påvirke salget,
hvis du f.eks. har lån i ejendommen. På den måde sikrer vi dig, at du også økonomisk kommer godt ud af handlen.