Skovejendom - Give

Øster Dørkenvej 13, 7323 Give

Øster Dørken skov er en selvstændig skovejendom uden bygninger på i alt 49,5 ha. Ejendommen er beliggende i Midtjylland mellem Thyregod og Give.

En stor del af skoven er etableret ved skovrejsning for omkring 25 år siden. Jordbunden er af varierende bonitet, men overvejende god sandmuld. Der er ved etableringen af skoven skabt et velgennemtænkt og varieret billede med både løv- og nåletræer med åbne partier og brede spor.

Det gode skovklima med sunde og sluttede bevoksninger gør at skoven kvitterer med en god tilvækst og producerer optimalt i disse år.

Der er i denne skov et relativt stort areal med pyntegrønt, både nobilis- og nordmannsgran.

Ejendommen byder på en glimrende jagt med en stor bestand af råvildt og ind i mellem også kronvildt. Der er anlagt flere foderagre rundt i skoven og der findes samtidig også en større gravet dam med vand til vildtet.

Øster Dørken skov er beliggende ved Dørken mellem Give og Thyregod.
Hent salgsopstilling og dokumenter
Bestil fremvisning
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97