Planteavlsejendom 60 ha

Herredsvejen 48, 6640 Lunderskov

Skovhavegaard er en landbrugsejendom med et jordtilliggende på 60,1 ha beliggende umiddelbart nord for Lunderskov. Gården ligger frit i landskabet med udsigt over egne jorder.

Af det samlede areal er de 55,7 ha tilskudsberettiget og dyrkbart. Den resterende del af jorden ligger som skov, natur, bygningsparcel, vej mv. Jorden på Skovhavegaard ligger fint samlet ved bygningerne på ejendommen og bidrager således til ejendommens kvaliteter. Jorden er overvejende lerblandet sandjord JB 2 - 3.

Ejendommens stuehus er på 277 etagemeter med en god beplantet have. Driftsbygningerne består af en god maskinhal, en stor halmlade, samt diverse ældre svinestalde mv.

De tilhørende driftslænger, giver plads til heste/andet husdyrhold samt forskellige alternative anvendelser, heriblandt selvstændigt erhverv, eksempelvis håndværks-eller en transportvirksomhed.

De tilhørende arealer byder på mark, skov og smuk natur med mange muligheder for den natur/jagt interesserede.

Der er skole, indkøb, kultur og sport i Lunderskov, og med blot få kilometer til motorvejstilkørslen, ligger ejendommen centralt i forhold til Trekantsområdet.

Ejendommen er beliggende ca. 10 km vest for Kolding
Hent salgsopstilling og dokumenter
Bestil fremvisning
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97