Skovejendom 37 ha - Vorbasse

Fromssejervej 5B, 6623 Vorbasse

Nebel Plantage er en selvstændig skovejendom på 37 ha med en mindre jagthytte. Skoven er beliggende ved Nebel mellem Grindsted og Vorbasse.

Skoven består af ældre og mellemaldrende nåleskov af rødgran og fyr med en del birk som indblanding, samt større ekstensive partier med birk. Der er desuden etableret ca.14 ha skovrejsning i 2003. Beplantningerne består overvejende af eg og bøg med skovbryn og ammetræer. I skoven er der lysninger med græsarealer samt engarealer med krat.

Ejendommen byder på en meget alsidig jagt med et rigt dyreliv med bl.a. råvildt, harer, ræv, andefugle og kronvildt, som står fast i området.

Den dejlige sø, som ligger på terrænet skal særligt fremhæves. Her ligger ejendommens lille jagthytte helt ned til bredden og giver mulighed for at nyde dette specielle sted i fulde drag.

Ejendommen vil blive noteret som skovejendom ved salg og vil derfor kunne erhverves både personligt og i selskabsform.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97