Mælkeproduktion med sund indtjening

Byskovvej 15, 7620 Lemvig

Sdr. Byskov er en mælkeproduktion på 216 ha. med 420 køer + opdræt med særdeles god indtjening.

Af det matrikulære areal på 216 ha., er ca. 214 ha. tilskudsberettiget. Resten udgør hegn, natur, veje og bygningslod. Jordens arrondering er særdeles god, bonitet 4-6. Der er tilforpagtet ca. 165 ha. som samlet giver en fantastisk arrondering af jordene. Der er mulighed for tilkøb af yderligere jord.

Staldanlægget har kapacitet til 420 køer + opdræt velindrettet med sengebåse, 2x24 malkestald med fast exit. Desuden maskinhus og særdeles gode opbevaringsfaciliteter til råvare og grovfoder. Gyllekapacitet til 6.775 m3.

Stuehuset på 320 m2 er velholdt og er senest moderniseret i 2006.

Dalvej 11 er velbeliggende med 130 sengebåse til ungdyr samt godt stuehus på 235 m2.

Bedriften udbydes i fuld drift med maskiner, besætning og grovfoderbeholdninger.

Ejendommen er beliggende ved Nr. Nissum mellem Holstebro og Lemvig.
Hent salgsopstilling og dokumenter
Bestil fremvisning
Sælg din ejendom

Christian Schulin-Zeuthen

Indehaver, ejendomsmægler, HD, RT

[email protected]

40 57 51 07