Udfordringer i landbruget

August 2018

Denne sommer har budt på store udfordringer for de fleste landmænd - med væsentligt lavere udbytter i forhold til det normale på stort set alle afgrøder. Det betyder at mange landmænd må trække yderligere på kassekreditten og for kvægbrugerne har der for mange været problemer med i det hele taget at skaffe foder nok til besætningen til den kommende fodringssæson.

Kornprisen er lige nu på vej op – det er godt for planteavlerne og skidt for de svineproducenter, der skal indkøbe foderkorn.

På ejendomsmarkedet for landbrugsejendomme er der p.t. tendens til en lidt afventende holdning, fordi mange forventer et større udbud af ejendomme p.g.a. de nævnte udfordringer. Til syvende og sidst er det i vid udstrækning pengeinstitutterne der afgør, om udbuddet stiger.

Pengeinstitutterne har grundlæggende ikke en interesse i et øget udbud, hvis det betyder en faldende pris på ejendommene. Som vi oplever det, er det for pengeinstitutterne en afvejning i hver enkelt situation – en afvejning af, om det kan betale sig på den lange bane at tilføre likviditet til de ejendomme der står med behovet.

Efterspørgslen på jord er selvsagt også påvirket af den ringe høst. Det øger i virkeligheden behovet for tilførsel af kapital ude fra. – og der er interesse fra udlandet, idet jordpriserne her i landet ligger noget lavere end i flere af vore nabolande.

Markedet for skovejendomme og lystejendomme er i modsætning til produktionsejendommene mere påvirket af økonomien og forventningerne i det omgivende samfund – og her går det jo godt. – Så for lystejendomme og skov- og naturejendomme er der en god udvikling.