Mod lysere tider?

Den seneste tids bedring af mælkeprisen og prisen på svinekød har for de to store husdyrproduktionsgrene forbedret driftsøkonomien betragteligt. Der er derfor ikke det samme økonomiske pres på de husdyrbedrifter, hvor gældsbyrden reelt er for stor.

Planteavlsbedrifterne har i det meste af landet haft udbytter over middel. Afsætningsprisen for planteproduktionen – kornprisen – er stadig lav, hvilket betyder, at driftsøkonomien i planteavlen fortsat er svag.

Vi kan i år mærke en lidt større optimisme og også lidt bedre finansieringsmuligheder i landbruget generelt. Vi har sågar noteret os, at enkelte pengeinstitutter gerne tager imod nye landbrugskunder.

Vi kan ikke konstatere stigende priser på jord/produktionsejendomme som ville være en naturlig konsekvens af den øgede optimisme. Priskurven er nok nærmest vandret.

På markedet for lyst- og liebhaverejendomme er den geografiske placering altafgørende. Vi har områder i landet, hvor efterspørgslen er ganske god – det er nærmest de store byer.  

I modsætning hertil er der i områder med nettofraflytning – langt fra de store byer - en begrænset efterspørgsel og dermed fortsat en tendens til vigende priser.

 

Alt i alt er der udsigt til, at vi går mod lysere tider.