Send os en besked

Det er forår – men der blæser også kolde vinde – kaldet ”Påskeøsten”.

 

April 2019

– Det kan næsten sammenlignes lidt med markedet for landbrugsejendomme i øjeblikket, hvor der er en ganske god omsætning og mange steder til fornuftige priser, men for en del landmænd er situationen ganske vanskelig og de mærker den kolde ”vind” fra banken.

Udbuddet af landbrugsejendomme toppede hos Landbrugsmæglerne ved årsskiftet. Siden er der blevet solgt en hel del ejendomme til både danske og udenlandske købere og vi har i nogle områder faktisk større efterspørgsel end udbud.

Det er især regulære planteavlsejendomme/jord, som vi har stor efterspørgsel på og hvor det i nogle områder kniber at honorere efterspørgslen. Priserne på husdyrproduktionsejendommene er stadig under pres på grund af dels lave afregningspriser og dels det relativt store udbud af disse ejendomme. - De helt aktuelle stigninger i svineprisen er naturligvis en kærkommen udvikling for mange svineproducenter.

Markedet for skovejendomme og lyst- og liebhaverejendomme er i øjeblikket positivt, idet der er en god efterspørgsel fra kapitalstærke købere og mange pengeinstitutter er med til at finansiere for mange af de mennesker der gerne vil på landet og bo.

 

August 2018 - Udfordringer i landbruget

Denne sommer har budt på store udfordringer for de fleste landmænd - med væsentligt lavere udbytter i forhold til det normale på stort set alle afgrøder. Det betyder at mange landmænd må trække yderligere på kassekreditten og for kvægbrugerne har der for mange været problemer med i det hele taget at skaffe foder nok til besætningen til den kommende fodringssæson.

Kornprisen er lige nu på vej op – det er godt for planteavlerne og skidt for de svineproducenter, der skal indkøbe foderkorn.

På ejendomsmarkedet for landbrugsejendomme er der p.t. tendens til en lidt afventende holdning, fordi mange forventer et større udbud af ejendomme p.g.a. de nævnte udfordringer. Til syvende og sidst er det i vid udstrækning pengeinstitutterne der afgør, om udbuddet stiger.

Pengeinstitutterne har grundlæggende ikke en interesse i et øget udbud, hvis det betyder en faldende pris på ejendommene. Som vi oplever det, er det for pengeinstitutterne en afvejning i hver enkelt situation – en afvejning af, om det kan betale sig på den lange bane at tilføre likviditet til de ejendomme der står med behovet.

Efterspørgslen på jord er selvsagt også påvirket af den ringe høst. Det øger i virkeligheden behovet for tilførsel af kapital ude fra. – og der er interesse fra udlandet, idet jordpriserne her i landet ligger noget lavere end i flere af vore nabolande.

Markedet for skovejendomme og lystejendomme er i modsætning til produktionsejendommene mere påvirket af økonomien og forventningerne i det omgivende samfund – og her går det jo godt. – Så for lystejendomme og skov- og naturejendomme er der en god udvikling.