Mælkeproduktion - Vandel

Sandagergård er en yderst præsentabel mælkeproduktionsejendom beliggende ved Vandel.
Der er et samlet areal på 132,8 ha, hvoraf 115,2 ha er agerjord, der kan vandes. Der er en god arrondering på de tilhørende arealer.
Nuværende produktionsomfang er ca. 200 køer af racen Dansk Holstein inkl. opdræt. Desuden opfedes ca. 105 ungtyre årligt.

Mælkeproduktionen foregår i en fritliggende løsdriftsstald fra 2007 med 275 sengebåse og 3 stk. De Laval malkerobotter. Stalden er bygget med en fin afstand til øvrige bygninger.
Opdrættet er placeret i tidligere kostald.

Der er en god rødstensbolig fra 1992 med et boligareal på 198 m2.

Ejendommen fremtræder særdeles velholdt og harmonisk.


    Fakta

  • Sagsnr10247
  • EjendomstypeLandbrugsejendom
  • Grundareal132.88 ha
  • Byggeår1992
  • Boligareal198 m²

Kontakt os