Aktuelt om markedet

 • Ejendomsmarkedet – Høst 2016

  Dansk landbrug har oplevet mange op- og nedture. Landbrugsmæglerne har omsat danske landbrug i mere end 46 år og har således været med en stor del af vejen med de store udsving. Tilbage i 1970’erne havde vi i perioder en negativ realrente efter skat på trods af en forholdsvis høj nominel ren...

  Se mere
 • januar 2016

  Januar 2016

  Ejendomsmarkedet i 2016 Omsætningen af landbrugsejendomme i perioden 2011 -2015 har været stabil, med en svag stigning i omsætningen og stabile priser på ejendommene ifølge Landbrugsmæglernes vurdering. Sdste halvdel af 2015 har budt på stigende udfordringer for omsætningen af ejend...

  Se mere
 • 9066_Område_61

  Efteråret 2015

  Situationen for hele EU´s landbrug er nu så alvorlig, at EU´s landbrugsministre samles for at drøfte hjælpeforanstaltninger. Der er sikkert en vilje til at hjælpe, men man kan måske spørge om der også er evne. – Historisk set har ”hjælpepakker” i tilsvarende situationer vel haf...

  Se mere
 • agromek ny

  Agromek – set fra vores stand

  Landbrugsmæglerne var i år på Agromek for første gang. – Det var en meget positiv oplevelse – Der kom mange mennesker på standen, og vi havde besøg af både sælgere og købere, som gerne ville høre om vores syn på markedet lige nu. På trods af de lidt mørke udsigter på mange om...

  Se mere
 • 7398 køer

  Små lys i mørket

  Vi har været gennem nogle måneder, hvor det for mange landmænd har været svært at se lyspunkterne. Afsætningspriserne på næsten alle landbrugsprodukter har været langt nede. Opjustering af jordpriserne Et lille lys har været, at finanstilsynet for et par måneder siden har opju...

  Se mere
 • Rapsmarker og produktionsejendomme

  Sommeren er foran os – de lyse tider!

  Vi ser generelt at jordpriserne er stabiliseret og en del steder med en let stigende tendens. Modsat kan vi konstatere, at ældre og slidte driftsbygninger er vanskeligt omsættelige og prisen derfor faldende. Boliger og lystejendomme i ”fraflytningsområder” (de områder hvor der er en ne...

  Se mere
 • Grøn kornmark

  The New Normal

  Nu hvor krakket hos Lehman Brothers i efteråret 2008 er kommet lidt på afstand, kan vi konstatere, at markedssituationen for omsætning af landbrugsejendomme er ved at være stabiliseret. Der er stadig store udfordringer med hensyn til finansieringen, men flere af de danske banker tilkende...

  Se mere
 • produkt.

  Købere til alle ejendomstyper

  Mælkeproduktionsejendomme Gennem det seneste år har vi oplevet en god efterspørgsel på kvægejendomme. Ejendommene er blevet solgt til fornuftige priser og inden for rimelig tid. Det har selvfølgelig været en fordel i flere tilfælde, at sælgers finansieringsinstitutter har medvirk...

  Se mere
 • antalsalg

  Ejendomsmarkedet foråret 2013

  Det er en fordom, at markedet for landbrugs-ejendomme står stille. Faktisk omsættes der i visse kategorier lige så mange ejendomme, som før krisen. Figuren overfor viser, at antallet af landbrug over 60 ha omsættes i mindst samme antal, som før krisen. Tallene stammer fra Danmarks Stat...

  Se mere
 • efterår

  Ejendomsmarkedet efteråret 2012

  - stigende jordpriser Endelig begynder der at komme positive meldinger for landbruget: En landbrugsøkonom lover 10-12 gode år forude, priserne på planteprodukter er i top, svinepriserne er stigende, og renten er ekstrem lav. Nu mangler vi bare at få mælkepriserne op. Og sandt er det...

  Se mere
 • forår

  Markedssituationen foråret 2012

  Man har nu talt om krise i snart 4 år. Mange føler bestemt også på deres egen virksomhed, at der er krise. Men sagen er vel egentlig den, at vi nu blot har fået helt andre markedsvilkår, og de fleste har nu accepteret, at verden nu er helt anderledes, og at vilkårene fremover har ænd...

  Se mere
 • høst

  Høsten 2011

  Vi har det seneste år oplevet en stabilisering af ejendomspriserne på et prisniveau, hvor det er driftsøkonomien, der afgør niveauet. De stigende kornpriser i efteråret 2010 var med til at stoppe det prisfald på jord og landbrugsejendomme, der startede i sidste halvdel af 2008. Den lav...

  Se mere
 • forår1

  Forår 2011

  Der er forår i luften. Salget af ejendomme går faktisk helt godt. Der er flere købere på markedet end tidligere. Vi oplever bl.a. at der igen kommer hollænderne for at etablere sig med mælkeproduktion. Der er også stigende efterspørgsel efter suppleringsjord. Tidligere var det for at...

  Se mere
 • vinter

  Vinteren 2011

  2010 var et barskt år. Jordpriserne er faldet med omkring 100.000 kr. pr. ha, og det gode spørgsmål er nu, om prisfaldene er stoppet.Det mener vi, de er, idet der har været prisstigninger på mælk og planteprodukter, og nu mangler der alene en fornuftig notering på svinekød. Og det tr...

  Se mere
 • produktion

  Markedssituationen efteråret 2010

  Det er vores opfattelse, at priserne nu har nået bunden. Vi mærker stigende interesse for at investere i både jord og produktionsbygninger, og det helt store udbud af nødlidende produktionsanlæg er udeblevet. Det skyldes i høj grad pengeinstitutternes tålmodighed, hvor man i mange til...

  Se mere
 • prisindeks

  Ejendomsmarkedet april 2010

  Prisen på alle former for fast ejendom følges stort set ad hen over årene. Som det ses af kurverne, startede prisfaldet for ejerlejligheder allerede i 2006 og for parcelhuse lidt senere, mens priserne på landbrugsejendomme fortsatte med at stige - stærkt båret af kornpriser, som steg o...

  Se mere
 • jord

  Ejendomsmarkedet i januar 2010

  Ja, det nye år kan næsten og forhåbentlig kun blive bedre end 2009, som var et vanskeligt år! Priserne på alle former for fast ejendom er faldet markant, og det er endnu ikke tydeligt, hvor det fremtidige prisniveau kommer til at ligge. Der er meget stor spredning i priserne, selv inde...

  Se mere
 • vindmølle

  Krisen kradser videre – november 2009

  Grøn Vækst-pakken indeholder bl.a nye gødskningsnormer, som giver yderligere tab til landbruget. Det er efterhånden ret illusorisk at dyrke brødkorn i landbrugslandet Danmark. I forvejen har man skabt så dårlige rammebetingelser for landbruget, at svineproduktionen er ved at udflage l...

  Se mere
 • høsten

  Ny landbrugslov på vej – en kommentar – juli 2009

  Regeringen og Dansk Folkeparti har i juni indgået forlig om Grøn Vækst. Heri indgår at der skal ske væsentlige ændringer i Landbrugsloven. 1.    Strukturreglerne Størrelsesreglerne ophæves, så reglerne om max 4 ejendomme hhv. 400 ha fjernes. Tilsvarende ophæves begræns­...

  Se mere
 • gul

  Hvad er markedsprisen på jord? – maj 2009

  Der handles ikke meget jord lige nu. Køberne er afventende så antallet af handeler er bremset voldsomt op. Tilgangen af nye ejendomme på markedet er nok nogenlunde som det plejer, men da der ikke handles så mange ejendomme, vokser udbuddet. Men udbuddet vokser ikke eksplosivt og det ser ...

  Se mere
 • Kvægbrug og gårde

  Vi må se fremad – maj 2009

  Vi har nu haft det man kalder finanskrisen siden oktober 2008. Markedet for landbrugsejendomme har været sat på vågeblus i en periode, men vi har en klar fornemmelse af, at køberne er villige til at investere igen. - Vi mangler at få finansieringsinstitutterne, kreditforeningerne og...

  Se mere